TUOTTEET
Liikkuvat rumpuseulat
Pronarin liikkuvilla rumpuseuloilla voidaan lajitella muun muassa
yhdyskuntajätteet, puujätteet ja hakkeet, kompostit, biomassa, hiili, maaperä,
sora ja kiviainekset. Saatavilla on neljää eri kokoa, jolloin voidaan valita juuri
oikea koko tietylle tehtävälle. Vaihdettavien rumpujen materiaali ja reikien koko
voidaan tehdä täysin asiakastarpeiden mukaisesti. Rumpuseulat ovat täysin
itseohjautuvia milloin tahansa ja niitä voidaan ohjata kaukosäätimellä.
Liikkuvat murskauskoneet
Pronarin liikkuvilla murskauskoneilla voidaan murskata rakennusjätteet,
teollinen jäte, kunnallinen vihreä jäte, kuormalavat, puunleikkausjäämät,
kannot, isot ja ylimitoitetut materiaalit ja kevyt romu. Työelementti koostuu
yhdestä tai kahdesta synkronoidusta murskausakselista sijoitettuna
työkammioon. Työelementit valmistetaan kulutusta kestävistä materiaaleista,
mikä takaa pitkän käyttöiän ja viattoman käytön. Murskauskoneita voidaan
alustan tyypistä riippuen siirtää alueella kaukosäätimellä milloin tahansa ilman
vetoajoneuvojen käyttöä (tela-alusta) tai vetää teillä enimmäisnopeudella 100
km/h (pyörillä varustettu alusta). Kone voidaan sovittaa asiakkaan tarpeisiin
erityyppisten hampaiden, seulojen ja vastaterien avulla. Moottorina käytetään
kestävää ja pitkäikäistä Volvo Pentan tekniikkaa.
Kuljetuslinjastot
Tekstiä…
Kierrätyslaitokset
Tekstiä…